مراقبت های ویژه در استفاده از باطری سربی اسیدی تراکشن

باطریهای تراکشن سربی اسیدی می توانند همیشه ایمن باشند اگر مطابق با دستورالعمل سازنده نگهداری شوند .

دستوالعمل های عمومی

هرگز از باطری وقتیکه عمر مفیدش تمام شده استفاده نکنید .
از اتصال کوتاه و جرقه اجتناب کنید :
از تماس فلز با ترمینال خودداری کنید .
وقتی که روی باطری کار میکنید ابزاری استفاده کنید که دسته های عایق شده داشته باشد .
هرگز انگشتر ، زنجیر مچ دست ، ساعت یا زنجیر فلزی لق در هنگام کار باطری استفاده نکنید .
باطری ها را حداقل یکبار در هفته بازرسی کنید و مطمئن شوید :
سطح الکترولیت در هر سل بالای صفحات و جداکننده است .
کلیه اتصالات برقی روی باطری ، بین سل ها ، انتهای کابل ها و سوکت اتصالات سالم هستند .
عایق کابل باطری ، پین اتصال سوکتهای اتصالات به کابل های باطری وصل شده است و کابل های شارژر فرسوده ، خراب یا اکسیده نیستند . تمیز یا در صورت لزوم تعویض نمائید .
کلیه اتصالات مناسب ، سفت و تمیز هستند و اتصال موثر بر قرار خواهد کرد .
عایق های بین اتصالات و ترمینالهای سل ها در موقعیت خود هستند .
بالا و دیوارهای باطری همچنین سینی استیل باید تمیز باشند تا از بسته شدن سوراخ های تهویه پیشگیری شود .
زمانیکه باطری را تمیز میکنید از پارچه کتان مرطوب استفاده کنید .
برای فهم ساده تر ، باید از دستورالعمل های پیشگیرانه نمادین که روی باطری نصب می شود یا به شکل یک دستورالعمل در محل شارژ باطری استفاده کرد .
دستورالعمل در حین عمل شارژ

گاز هیدروژن ، که ممکن است در اثر احتراق منفجر گردد ، در زمان شارژ باطری تولید می شود . این گاز مدتی در درون سل ها بعد از اینکه عمل شارژ متوقف شد باقی می ماند . سیگار نکشید ، از آتش باز استفاده نکنید ، جرقه یا قوس الکتریکی در مجاورت باطری ایجاد نکنید .
اگر باطری در فضای بسته است ، از وجود تهویه خوب مخصوصاً در زمان شارژ اطمینان حاصل کنید ترجیحاً سیستم خروج هوا با ظرفیت مناسب داشته باشد تا گاز های خروجی را در هنگام شارژ بیرون کنید .

از شارژ اضافی خودداری کنید .
شارژر باید قبل از اینکه باطری را به آن وصل کنید خاموش باشد .
دستورالعمل برای بالا بردن سطح آب

از اینکه سطح الکترولیت در هر سل به سطح مورد نظر رسیده اطمینان حاصل کنید و در هیچ زمانی نباید سطح الکترولیت از لبه بالایی پلیت ها و جداکننده ها پایین بیاید .

برای اطمینان بیشتر از سطح آب ، از سیستم اتوماتیک پرکن آب استفاده کنید .

دستورالعمل برای نگهداری سیستم پرکن :

مرحله اول – کلیه درپوش های سل ها را در بیاورید .
مرحله دوم – آنها را کاملاً با آب صابون بشوئید .
مرحله سوم – سپس انها را با آب مقطر بشوئید .
مرحله چهارم – تکان دهید تا خشک شوند و حرکت شناور را بطور فیزیکی بازرسی کنید .
مرحله پنجم – در خلال این فرایند ، سطح الکترولیت را چک کنید اگر نیاز بود آب بریزید تا زمانیکه درپوش نشان دهد که سطح آب کامل شده .